Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie SOPRA zostało powołane 20 maja 1994 roku aby pomagać rodzinom osób uzależnionych od alkoholu oraz przeciwdziałać przemocy w rodzinie.

Założycielem Stowarzyszenia SOPRA jest  Zofia Halina Krasińska – Tutka (na zdjęciu)  – mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień.  Pani Zofia przez wiele lat prowadziła Stowarzyszenie będąc jego Prezesem a jednocześnie pracując w nim jako specjalista prowadzący porady i konsultacje psychologiczne indywidualne i grupowe oraz podejmując wiele innych działań służących osobom zgłaszającym się po pomoc do SOPRY.     

Służyła osobom potrzebującym wiedzą i umiejętnościami. Swoją pracę wykonywała z  poświęceniem, podejmując działania wymagające odwagi z dużą  determinacją.  Przynosiło to owoce w postaci wielu pozytywnych efektów zarówno dla osób korzystających  z Jej pomocy jak i dla samego Stowarzyszenia. Za swoją działalność uzyskała tytuł „Lublinianki Roku 2002”.

Pomysł stworzenia Stowarzyszenia (1992/93r.) zrodził się z inicjatywy kobiet borykających się ze skutkami alkoholizmu swoich bliskich. Początkowo była to grupa nieformalna, działająca pod przewodnictwem psychologa w nowo powstałej dzielnicy Czuby w Lublinie. Taka forma pomocy cieszyła się coraz większym zainteresowaniem, dlatego doszło do utworzenia Stowarzyszenia „SOPRA”, które 20.05.1994r. uzyskało osobowość prawną.

 Stowarzyszenie powołało punkt konsultacyjno – doradczy dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W roku 1996 działały już 3 takie punkty: 2 na terenie Lublina (przy ul. Królewskiej 3 i ul. Jutrzenki 6) oraz jeden w Bychawie (przy ul. Partyzantów 1).
Od roku 1997 Stow. „SOPRA” jest członkiem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

W 1997 roku został utworzony przy Stowarzyszeniu Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizujący trzy autorskie programy:
1. Działania interwencyjno – wspierające dla ofiar przemocy w rodzinie.
2. Program pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy – leczenie skutków urazu psychicznego.
3. Program pomocy terapeutycznej dla osób współuzależnionych.

Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie wyremontowało i wyposażyło przy pomocy funduszy przedakcesyjnych i adaptowało dla swoich potrzeb pomieszczenia w piwnicach Przychodni, przy ul. Jutrzenki 6
o łącznej powierzchni około 100 metrów kwadratowych. Mieściły się tam: gabinet porad indywidualnych, sala do zajęć grupowych oraz poczekalnia i łazienka.

23.03.2001r. Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej „SOPRA” zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) a 08.09.2004r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

W roku 2010 SOPRA zmuszona była opuścić lokal przy Jutrzenki 6. W poszukiwaniu nowego udaliśmy się w wiele miejsc, niestety koszty wynajmu przerastały nasze możliwości. Przygarnęła nas Parafia M.B. Różańcowej przy ulicy Bursztynowej 20. Tam dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza Józefa Dziducha  od 04.05.2010 udzielaliśmy porad początkowo w Kancelarii II i spotykaliśmy się w salce przy Kościele a od 05.04. 2011r. wprowadziliśmy się do lokalu w podziemiu Kościoła, który nazwaliśmy „JERYCHO” – tam urzędujemy do dziś.